ต้นไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี, ไทรเกาหลีราคาถูก

ไทรเกาหลี 70 cm.
ราคา 40 บาท

ระยะปลูก 3-4 ต้นต่อเมตร

ไทรเกาหลี, ขายไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี 1 m.
ราคา 50 บาท

ระยะปลูก 3-4 ต้นต่อเมตร

ไทรเกาหลี, ต้นไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี 1.2 m.
ราคา 60 บาท

ระยะปลูก 3-4 ต้นต่อเมตร

ไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี 1.3ม.
ราคา 100 บาท

ระยะปลูก 3-4 ต้นต่อเมตร
พุ่มกว้าง 40-5 ซม.

ไทรเกาหลี1.5ม., ไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี 1.5 m.
ราคา 120 บาท

ระยะปลูก 3-4 ต้นต่อเมตร
พุ่มกว้าง 40-5 ซม.