วิธีการปลูกและการดูแลหลังปลูกต้นไทรเกาหลี(ช่วงแรก)