ไทรเกาหลีที่ปลูกในบริเวณที่มีแสงแดดน้อย มีวิธีการดูแลอย่างไร